Om

Fingerformat = Inger Gabrielsson

Grafisk Form – är som bäst då den berör, kommunicerar, skapar nyfikenhet, lust och fyller ett behov. Att forma den inifrån och ut, dvs inifrån din eller ditt företags värdegrunder riktat mot dina kunder och mål.

Tillsammans skapar vi ett uttryck, som ger ett intryck och lämnar ett avtryck!

Rulla till toppen